‘leyu乐鱼全站app’山中春仲寄汝上王恒、颍川沈冲(一作中)

时间:2021-12-01 00:11

本文摘要:朝代:唐朝 作者:钱起 隐者死守恬泊,春山日浅净。谁知蟠木材,得性无人境。座隅泉出有洞,竹上云起岭。 饥狖进山厨,饮虹过药井。前溪堪放逸,仲月好风景。 游目来近思,摘取芳相赠汝颍。

乐鱼官网推荐

朝代:唐朝 作者:钱起 隐者死守恬泊,春山日浅净。谁知蟠木材,得性无人境。座隅泉出有洞,竹上云起岭。

饥狖进山厨,饮虹过药井。前溪堪放逸,仲月好风景。

游目来近思,摘取芳相赠汝颍。


本文关键词:‘,leyu,乐鱼,全站,app,’,山中,leyu乐鱼全站app,春仲,寄汝,上

本文来源:leyu乐鱼全站app-www.xcxmh.com